Welkom!

JAMsolutions is een bedrijf met zeer ervaren experts op het gebied van fraudebestrijding in de Retail en met name de professionele aanpak van sweethearting.

 

Privacy_JAM

Daarnaast houden wij ons bezig met advisering en ondersteuning in het kader van de privacy wetgeving.

Met ingang van 1 januari 2016 is de wet Meldplicht datalekken van kracht. Verwerkt uw bedrijf of instelling persoonsgegevens? Dan heeft deze nieuwe wet direct belangrijke verplichtingen voor u in petto. Zo dient u ingeval er sprake is van een datalek direct de Autoriteit Persoonsgegevens te informeren en in veel gevallen ook de betrokkene.

JAMsolutions heeft de benodigde expertise in huis en kan u in de vorm van advies of het leveren van een Functionaris Gegevensbescherming direct van dienst zijn. 

Met het niet op orde hebben van uw organisatie loopt u belangrijke risico's en loopt u de kans op aanzienlijke boetes. Deze boetes kunnen oplopen tot € 820.000,- Laat het niet zover komen, neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijke risico's en oplossingen voor uw bedrijf of instelling!