Welkom!

JAMsolutions is een bedrijf met zeer ervaren experts op het gebied van fraudebestrijding in de Retail en met name de professionele aanpak van sweethearting.

Daarnaast houden wij ons bezig met advisering en ondersteuning in het kader van de privacy wetgeving.

Met ingang van 1 januari 2016 is de wet Meldplicht datalekken van kracht en met ingang van 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkt uw bedrijf of instelling persoonsgegevens? Dan heeft deze nieuwe wet direct belangrijke verplichtingen voor u in petto. Zo dient u ingeval er sprake is van een datalek direct de Autoriteit Persoonsgegevens te informeren en in veel gevallen ook de betrokkene.

JAMsolutions heeft de benodigde expertise in huis en kan u in de vorm van advies of het leveren van een Functionaris Gegevensbescherming direct van dienst zijn. 

Met het niet op orde hebben van uw organisatie loopt u belangrijke risico's en loopt u de kans op aanzienlijke boetes. Deze boetes kunnen oplopen tot € 820.000,- Laat het niet zover komen, neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijke risico's en oplossingen voor uw bedrijf of instelling! 

 JAM Privacy